Asbest Raporu

Asbest Raporu

Asbest Nedir? Asbest’in diğer adı amyant olmakla beraber beyaz toprak olarak da anılmaktadır. İnsan sağlığına zarar verici etkileri bulunmaktadır. İnşaat başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılmaktadır. Isıya dayanıklı olması nedeni ile bina yapımlarında sıklıkla kullanılmıştır. Ancak 31.12.2010 itibari ile asbest kullanımları yasaklanmıştır. Bu nedenle vatandaşların sağlığını ve çevre sağlığını düşünmek adına kentsel dönüşümde yer alan asbest içerikli materyallerin tespiti ve zarar vermeden uzaklaştırılması gereklidir. Asbest raporları da; kentsel dönüşüme giren yapıların denetilmesi, asbestli malzemelerin tespiti, varsa tüzüğe uygun ayrıştırılması ve uzaklaştırılması kapsamında düzenlenen resmi bir belgedir. Bu rapor olmadan kentsel dönüşüm yapılamaz. Bina yıkılamaz. Asbest raporlarında; hangi tür asbestli materyal olduğu da tek tek analiz edilir ve her bir materyal için uygun asbest sökümü, uzaklaştırma işlemleri gerçekleştirilir. Asbest odaklı tüm materyaller uygun taşıma araçlarında atık ve atık arıtma tesislerine gönderilerek insan sağlığının korunması – çevre sağlığının korunması hedeflenmiştir.

Asbest Raporu Nedir?

Binaların yıkım kararı alındıktan sonra; yıkılmadan önce alınması gereken bir bina analiz raporudur. Binada asbest içerikli materyaller kullanılmışsa tekniğine uygun asbest söküm, yıkma, atık yönlendirme adımları yapılır. Asbest, dünya sağlık örgütünün tehlikeli ve kanserojen maddeler yönetmeliğinde yer alan hem insan hem de çevre – doğaya zarar veren bir malzemedir. Halk arasında beyaz kil – beyaz killi toprak olarak bilinir. Tekstil, inşaat gibi sektörlerde çokça kullanılmıştır ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. Ancak bu maddenin kullanımı yasaklanmıştır. 1986 yılında pek çok dünya ülkesi tarafından kullanımı yasaklanmış olan bu madde 2010 sonu itibari ile ülkemizde de yasaklı olan materyaller listesine alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu maddenin 2010’da yasaklanmasını devreye almış ve bu kapsamda; bina yıkım işlemleri için ön analiz raporları talep etmiştir. Bu nedenle bir bina yıkılmadan önce asbest raporu alınması mecburi kılınmıştır. İnşaat atıkları mevzuatları çerçevesinde binada asbest kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeli ve ona göre yıkılmalıdır. Asbest içermeyen bina ve tesisler normal yıkım – söküm adımlarına tabi tutulmakla beraber asbest kullanılarak inşa edilmiş binaların uygun mevzuatlar ışığında yıkılması ve molozlarının uygun atık tesislerine ulaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede asbest raporu adımları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;

– Binalarda, fabrikalarda, üretim tesislerinde vb. asbest bulunduran materyallerin olup – olmadığının tespiti için numuneler alınır.
– Uygun teknolojilerle donatılmış laboratuvarlara yollanır ve analizi yapılır.
– Yapılan analiz çalışmalarında asbest içerikli materyaller bulunursa tüm asbest türleri ve oranı açıkça belirtilir.
– Asbestli materyallerin her bir türü için gerekli rapor düzenlenir. Rapora göre; yıkma, sökme yapılır.
– Yıkılan, sökülen asbest odaklı malzemelerin tamamı uygun ekipman ve taşıma araçları ile atık tesislerine yönlendirilir.

Asbest Raporu Nasıl Alınır?

Asbest raporu nedir? Asbest denetimlerinin mevcut tüm binalarda ve yıkılması istenilen tüm alanlarda yapılması zorunlu kılınmıştır. Ne var ki bu denetimler belediyelere verilmiştir ve bazı belediyeler denetimleri yapmamakta ya da yetersiz kalmaktadır. Asbest – beyaz kil kullanılan tüm binalar yıkılmadan önce asbest raporu almaya zorunludur. Asbest’in yanı sıra; cam, plastik, cam, PCB gibi diğer zararlı maddelerin de tespiti şarttır. Bina yıkımlarından önce, zararlı madde olarak bildirilen tüm materyallerin tespitinin yapılması lüzumludur. Zararlı madde olarak mevzuata giren tüm materyaller ayrıştırma, taşıma, atık tesislerine yönlendirme adımları yapılmadan binaların yıkılması kanunlarla engellenmiştir. Böylece hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı korunma altına alınmış olup ayrıca geri dönüşüme uygun materyallerin toplanarak ekonomiye katkı sunması amaçlanmıştır. Asbest raporu almak için binanızı yıkmadan önce; şehrinizde yer alan Çevre ve Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli resmi ve diğer işlemler için özel firmalara da müracaat edebilirsiniz. Asbest raporu düzenleyen, asbest içerikli bina ve malzemeleri tespit ederek usulüne uygun bir şekilde ayrıştırma işlemleri yaparak gerekli atık tesislerine ileten özel firmalar da mevcuttur. Rapor başvurusu için belediyenize gitmeniz yeterlidir.

Asbest Raporu Süreci

Asbest Raporu Nasıl Alınır?

1. Asbest içerikli materyal olup olmadığının gerekli kontrolü için yıkımı yapılmak istenen binaya uzman ekipler yönlendirilir.
2. Binanın çeşitli bölgelerinden uygun numuneler alınır. Numuneler genelde 5 ayrı noktadan elde edilir.
3. Çıkartılan numuneler analiz için gerekli teknolojiye sahip laboratuvarlara iletilir.
4. Laboratuvar asbest içeriğinin olup olmadığını kontrol eder. Eğer asbest malzemesine rastlanırsa yıkım – asbest sökümü için ayrı bir ücret tarifesi verilir.
5. Asbest malzemeye rastlanmasa uzman tarafından “asbest yoktur” ibarelerini içeren bir rapor düzenlenir.
6. Asbest materyallere ulaşıldıysa, yıkım – söküm işleri için alanında uzman ekipler binaya yönlendirilir. Asbest’li materyaller ayrıştırılır ve bina önüne koyularak belediyeye haber verilir. Belediyeler de asbest içeren materyalleri uygun araçlarla yerinden alarak usulüne uygun atık arıtma tesislerine gönderir. Ardından asbest raporuna; asbest rastlandı, toplandı, gönderildi, temizlendi yazılır.

Ancak ne var ki Asbest raporu tek başına yeterli değildir. Asbest raporundan sonra Asbest raporu ile doğrudan ilişiği olan Katı Atık Raporu’nun da hazırlanması gereklidir. Asbest raporu yukarıdaki şekilde düzenlendikten sonra en az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisi tarafından katı atık raporu da hazırlanır. Ardından Risk Değerlendirme Raporu düzenlenir. Bu raporu düzenleyen meslek grupları ise; İş Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisidir. Evraklar hazırlandıktan sonra Çevre Müdürlüğü’ne iletilerek asbest raporu ve yan belgeler tamamen bitmiş olur. Bu evraklardan sonra da Yıkım Ruhsatı verilir ve bina yıkılır.

Asbest Raporu Ne İşe Yarar?

Asbest raporu bir binanın yıkılmasından önce alınması zorunlu kılınmış resmi bir belgedir. Bu belge düzenlenmeden bina yıkımı gerçekleşirse yüksek tutarlı cezalar devreye girer. Asbest zararlı bir madde olup Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı kanserojen maddeler listesinde adı geçen bir malzemedir. Bir diğer adı amyant olup halkımız arasında beyaz kil olarak bilinmektedir. Sigaraya göre; akciğer yetmezliği, akciğer hastalıkları ve akciğer kanserine 5 kat zararlıdır. Sigara ve amyant yani asbest zararı birleşirse bir insan sağlığına akciğer hastalıkları ve kanseri hususunda en az 50 kat daha zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle asbest üretimi de kullanımı da kullandırılması da yasaklanmış maddeler listesine konulmuştur. Asbest raporu alanında uzman meslek gruplarınca düzenlenebilen resmi bir belgedir. Bu belge Çevre Müdürlüğü’ne iletilir ve onaylandıktan sonra binanın yıkım işlemlerine geçilir. Belge düzenlenmeden hiçbir resmi – özel şirket bina yıkımı yapamaz – yaptıramaz. Aksi durumda büyük cezaları vardır. Asbest insan sağlığı açısından yüksek risk içermektedir. Aynı zamanda çevreye de büyük zararlar verebilen bir mineraldir.

Asbest Raporu Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Asbest raporu ücretleri tüm asbest raporu düzenleyen firmalarda hemen hemen aynı rakamdır. Ancak Asbest Raporu düzenlenebilmesi için alınacak numune sayısı ve ölçüm noktaları sayısına göre değişiklik gösterecektir. Asbest Raporu ücretini yapılacak keşiften sonra belirlemek doğru olacaktır.

Asbest Raporu Veren Firmalar Arasından Seçim Nasıl Yapılabilir?

Bünyesinde yetkili belgesi olan;
– Çevre Mühendisi
– Çevre Görevlisi
– İş Sağlığı Uzmanı

 

Çalıştıran firma seçmeniz gerekmektedir. Çünkü asbest raporunun düzenlenebilmesi için bu mesleklerin imza ve mühürleri gereklidir. Asbest raporu veren firmalar, belge düzenleyerek Çevre Müdürlüğü’ne gönderir. Seçim yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise firmanın bina yıkımı gerçekleştirmek istediğiniz il ve mümkünse ilçeye yakın olması gerekliliğidir. Böylece işlemler çok daha kısa sürecektir. İşin takibini sizin yerinize firmanın yapıp yapmadığını sormalısınız. Başvurudan itibaren oturduğunuz yerden kalkmadan – başka kurum ve özel kuruluşlara soru sormadan tüm işlemlerin firma tarafından üstlenildiğini sormanız yeterlidir. Analiz yapılıp – sonuç alındıktan sonra asbest raporunun düzenlenmesi 24 – 48 saat sürmektedir.  Bu nedenle asbest raporu veren firmalar raporun ne kadar sürede hazır olup olmayacağını sormanız önerilir.

İlgili Yazılar

Temmuz 12, 2020

Asbest Raporu