ISO 17020 Akreditasyonu

ISO 17020 Akreditasyon Danışmanlığı

ISO 17020 Akreditasyonu herhangi bir sektörde muayene hizmeti veren kuruluşların alması gereken uluslararası bir standarttır. ISO 17020 herhangi bir sektörde muayene hizmeti veren firmaların yerine getirmesi gereken yeterlilik şartlarının ve kriterlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.  Bu noktada dikkat edilmesi gereken, ISO 17020, kalite yönetim sistemi için hazırlanan ISO 9001 standardı ile karıştırılmamalıdır.
Her türlü uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlar ile muayene hizmeti veren kuruluşlar bu belgeyi almak zorundadır ve belge uygun muayene yapan kuruluşlara karşı duyulan güveni geliştirmek amacı ile hazırlanmaktadır.

ISO 17020 Akreditasyonu Kimler İçin Geçerlidir?

ISO 17020 Akreditasyonu, herhangi bir alanda muayene hizmeti veren kuruluşların faaliyete geçmeden önce mutlaka sağlamaları gereken, uluslararası bir standarttır. ISO 17020 Akreditasyonu almak zorunda olan kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir;
• Uluslararası gözerim hizmeti sunan kuruluşlar tarafından zorunlu olarak sağlanmalıdır.
• Araç muayene istasyonları.
• Egzoz emisyon ölçüm istasyonları.
• Düzenli olarak fenni muayene hizmeti veren tüm kuruluşlar
• Muayene uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar
• Karşılaştırmalı uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar, ISO 17020 Akreditasyonunu almak zorundadır.

ISO 17020 Akreditasyonu Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

ISO 17020 Akreditasyonu Türkiye’de TÜRKAK tarafından sağlanmaktadır ve belirli alanlarda muayene hizmeti veren kurumların alma zorunluluğu bulunur. Bu faaliyetler çerçevesinde akreditasyon kurallarını belirlenmesi ile sürece başlanır. Gerekli şekilde hazırlanmış olan dosya TÜRKAK’a sunulur. Kurum tarafından incelenen dosyalar sonrası varsa eksikliklerin tamamlanması istenir. Kurum ile denetçiler ve tarih konusunda ortak bir anlaşma sağlanır ve denetçiler tarafından gerekli kontroller yapılır. İnceleme sonrası oluşturulan rapor kuruma sunulur ve uygunluk alınması durumunda akreditasyon belgesi yayınlanır.

ISO 17020 Sistemi Nasıl Kurulur?

– Proje öncesi gerekli hazırlıkların yapılması
– Gerekli analizlerin ve değerlendirilmelerin yapılması
– ISO 17020 konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi
– Dokümanların hazırlanması; kalite el kitabı, organizasyon el kitabı, prosedürler, formalar.
– Sistemin projeye uygulanması; bu noktada önceden hazırlanmış olan dokümantasyon çerçevesinde gerekli uygulamalar işleme alınmaya başlanır. Yapılan uygulamalar süresine denetçiler tarafından gerekli kontrol ve uyarılar yapılır.
– ISO 17020 Akreditasyon başvurusunun yapılması
Muayene Kuruluşları belirlemiş oldukları faaliyet kapsamlarında ISO 17020 Standardına uygunluğunu sağlamalı ve Akreditasyonlarını almış olmaları gerekmektedirler. Muayene Kuruluşlarının ISO 17020’nin yönetim sistemi gereksinimlerini karşılaması için akreditasyon danışmanlığını yapmaktayız.

İlgili Yazılar