Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımın içerik ve niteliğinin belirlenen en alt düzeydeki şartlara uygun olarak gerçekleştirilebilmesi halinde o yatırımın üzerinde kayıtlı destek unsurlarından yararlanılmasını sağlayan ve Kararın hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgenin adıdır. Kısaca “YTB” olarak ifade edilir.
Yatırım Teşvik Belgesi Kimlere Verilir?
Yatırım Teşvik Belgesi’nin kimlere verildiğini alfabetik olarak şu şekilde sıralayabiliriz:
-Adi veya iş ortaklıkları
-Dernekler
-Gerçek kişiler
-Kamu kurum ve kuruluşları
-Kamu kuruluşu niteliği taşıyan meslek kuruluşları
-Kooperatifler
-Sermaye şirketleri
-Vakıflar
-Yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi için “Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü” tarafınca yönetilen “e-tuys” web tabanlı uygulaması üzerinden müracaat edilir. Yatırımcıların öncelikle yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli belgeleri hazırlayarak ilgili bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur. Çünkü yatırım teşvik işlemlerini yürütebilmek için nitelikli bir elektronik sertifikaya sahip olmak ve yetkilendirme başvuru talebinin ilgili bakanlığa onaylanmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için teşvik kararı ile belirlenen alanlarda yatırım yapılması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Destek Sağlanan Yatırımlar

Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip olanların avantaj sağlayabileceği yatırımlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
-Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu ya da Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafınca verilen onaylar sonrası yapılan teknolojik yatırımlar
-Bölgesel gelişimi sağlayan ve bölge ekonomisinde ciddi artışlar sağlayan yatırımlar
-Çevreyi korumaya yönelik olan ve doğaya yapılan yatırımlar
-Ham madde üretimi, işlenmesi ve satışa çıkarılması gibi yatırımlar
-KOBİ yatırımları
-Teknopark ve benzeri bölgelerde yapılan yatırımlar

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Destek Sağlanmayan Yatırımlar

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında destek sağlanamayan yatırım, sektör ve araçlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
-Gazete basımı haricindeki matbaa makineleri
-Gıda ve hayvancılık yatırımları
-Hava yolu taşımacılığı haricinde kalan uçak veya helikopter alımları
-Henüz tamamlanmamış veya yarım kalmış ya da sektör açısından hala gelişme göstermesi gereken yatırımlar
-Müracaat tarihi atlanmış veya geç kalınan yatırımlar
-Yatırıma dahil olup kullanılmış veya kullanılacak olan araç ve ekipmanlar
Bilindiği üzere Yatırım Teşvik Belgesi Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Teşvikler Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki şeklindedir. Bizlerden bu konuda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Mart 1, 2020

Tübitak Destekleri