Tip Onay Mühendislik

Tip Onay Belgesi Danışmanlık Kuruluşu

Tip Onay Belgesi; Tip onayı sayesinde motorlu araçlar ve bu araçlar ile kullanılan römorkları, 2 ya da 3 tekerlekli araçlar ve tarım ve orman traktörlerinde kullanılan parça sistemleri, aksamlar ile bu araçlarda kullanılan teknik parçalar hakkında Avrupa Birliğinin direktifleri doğrultusunda yayınlanmış olan yönetmeliklerdir. Yanı sıra Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yayınlanmış olan tüzükler kapsamında bu ürünleri uygunluklarını ve değerlendirmelerini belgeleyen sistemdir.
Tüm bu sistem motorlu araçların, mopedlerin, römorkların, traktör ve motosikletlerin trafik tescillerinin sağlanması sırasında bu araçların trafiğe çıkmalarında bir sakınca olmadığına dair uygunluk belgelerinin düzenlenmeleri için bu araçların Araç Tip Onayı Belgelerine ihtiyaçları bulunmaktadır. 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunun 29. Maddesinde bulunan açık hüküm, araçların yapım safhalarında araçların tip onay yönetmeliği ve buna bağlı diğer yönetmeliklerin yayınlanması ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

Araç Tip Onay Numaraları Anlamları Nedir?

Araç Tip onayı belgelendirmesinden geçen tüm araçlar bu belgelendirme sonrasında bir onay numarası alırlar. Bu numaralandırma işlemlerini yapan kuruluşa Onay Kuruluşu adı verilmektedir. Bu onay kuruluşlarının verdikleri onaylar 2 farklı tipte olmaktadır. Araç Tip Onayı ve Aksam Tip Onayı olarak adlandırılırlar. Aksam Tip Onayı ile ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklerde adı geçen araç parçaları aksamları ve teknik dokümanlarıyla teknik birimlere teslim edilir. Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konudaki tek yetkili kuruluştur.
Firmanıza verilmiş olan onay “e” şeklinde ise araçlar ve içerdikleri sistemlerin, akşamların ve ayrılmış olan teknik birimlerin Avrupa Birliğinin Motorlu Araçlar ve Kullanılan Römorkları, Tarım ve Orman Traktörleri ve 2 veya 3 Tekerlekli motorlu araçlar yönetmeliklerine uygun bir şekilde tip onay belgesi aldığını gösterir.
Firmanıza verilmiş olan onay “E” şeklinde ise üniteler araçlar ve içerdikleri sistemlerin, akşamların ve ayrılmış olan teknik birimlerin 1958 Cenevre anlaşmasına ek olarak yayımlanmış Birleşmiş Milletler AEK tüzüğüne göre onay belgesi aldığını gösterir.

Hangi Araçların Tip Onay Belgesi Alması Gerekmektedir?

Üretici şirketlerin imal ettikleri her farklı tip traktör, moped, motosiklet, römork, yarı römork ve motorlu araçlar için Araç Tip Onay belgesi alması gerekmektedir. Mühendislik kuruluşumuz; Motorlu Araçlar ve Römorkları, İki veya Üç Tekerlekli Araçlar, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri ve bu araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı teknik ünitelerinin üretimini yapan firmaların yürürlükteki mevzuatlara göre almaları gereken belgelerin danışmanlığını yapmaktadır.

İlgili Yazılar

Mayıs 6, 2020

TSE Belgesi Faydaları

Nisan 8, 2020

CE Teknik Dosya