Patlamadan Korunma Eğitimi

Patlamadan Korunma Eğitimi

Patlamadan Korunma Eğitimi, iş güvenliğin sağlanmasın noktası, iş yerinde meydana gelmesi muhtemel patlamalar karşısında çalışanların uyması gereken kuralların, çalışanlara kazandırılmasını amaçlayan eğitimlerdir. Eğitim sonunda ulaşılmak istenen sonuç; oluşabilecek olumsuz durumlardan çalışanların en az olumsuz etki ile etkilenmesidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının izlenmesi, denetlenmesi, güncellenmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, sahaya tatbikinin değerlendirilmesi konusunda kendini yetiştirmek ve uzmanlaşmak isteyenlerin bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Patlamadan Korunma Eğitimi İçeri Nedir?

Patlamadan korunma eğitimi, iş ortamında meydana gelmesi muhtemel patlama durumlarında çalışanların doğru hareket tarzlarını benimsemeleri için oluşturulan eğitimlerdir. Eğitimin içeriği şu şekildedir;
• Patlamadan korunma dokümanının, değişen durumlara entegre olabilmesi ile sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması
• Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu
• Patlamadan korunma dokümanının izlenmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması
• Ex-proof malzemeler
• Patlayıcı alanlarda kullanılabilecek teçhizat seçimi
• Çalışanların ve kamunun bilgilendirilmesi
• Geçmiş kazalardan öğrenme
• İyi uygulama örnekleri ile eğitimin pekiştirilmesi
• Hatalı uygulamalar ile öğrenmenin pekiştirilmesi

Patlamadan Korunma Eğitimi Neden Önemlidir?

Patlamadan korunma eğitimi ile muhtemel bir patlama durumunda çalışanların nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretilmeye çalışılır. Patlamadan korunma eğitimi vermeden önce iş yerinin mevcut durumu titizlikle incelenmeli ve gerekli çalışmalar bun doğrultuda yapılmalıdır. Patlama olması muhtemel yerler tespit edilir ve patlama sonrası oluşabilecek tutuşmalara belirlenir.
Patlamadan korunma eğitimi ile personelin iş güvenliği sağlamış olur. Firmanın kurumsal kimliğini güçlendiren bir eğitim olan patlamadan korunma eğitimi ile işçi işveren dayanışması tesis edilir. İş güvenliğinin arttırılmasına yönelik bir çalışma olan patlamadan korunma eğitimi ile çalışanın iş yerine olan aidiyet duygusu artacaktır. Bu şekilde çalışanların daha verimli şekilde çalışmaları ve performanslarının da artış göstermesi beklenir.
Bunun yanında, patlamadan koruma eğitimi ile her hangi bir patlama durumunda, doğru hareket tarzlarının benimsenmesi ile iş yerinde oluşabilecek maddi zararlarından engellenmesi veya minimum seviyelere çekilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Akre Group Danışmanlık Uzman kadromuzla işletmenize özel Patlamadan Korunma Eğitimi veriyoruz. Kaza ve risklere karşı uygun strateji ve çözümler üretiyoruz.

İlgili Yazılar