Tübitak Destekleri

TÜBİTAK Destekleri Danışmanlık Hizmeti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ülke ekonomisi için katma değer yaratan yüksek teknoloji ve hizmetleri desteklemektedir. TÜBİTAK Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEP) tarafından düzenlenmektedir. TEYDEP özel sektörde bulunan firmaların AR-GE lerini desteklemek ve yenilikçi adımlar atmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu sayede firmaların uluslararası alanda ve ulusal arenada teknolojik gelişmelerin önünü açması, rekabet güçlerinin artması ve yenilikçi bir kültür oluşması bakımından desteklemeyi hedeflemiştir. TÜBİTAK TEYDEP bu firmaları desteklemek için altı farklı teknoloji grubu ve bir tane de destek grubu oluşturmuştur. TÜBİTAK firmalar ve projelere destek sağlamak amacıyla 8 farklı kalemde destek programı geliştirmiştir.

TÜBİTAK Ulusal Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı

Ulusal sanayimizin araştırma ve geliştirme becerilerini geliştirerek uluslararası firmalar ile boy ölçüşecek hale getirilmesini sağlamak için oluşturulmuş destek programıdır. Bu programlara başvuru yapmak isteyen tüm şirketler büyüklüklerine bakılmaksızın başvuru yapabilirler. Bu programda destek üst sınırı bulunmamaktadır. Fakat destekleme süresi 36 ay ile sınırlandırılmıştır.

TÜBİTAK Proje Pazarlarını Destekleme Programı

Üniversiteler ile özel sektör arasında iş birlikleri kurmak amacıyla global veya yerel projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu programa katılmak için yapılacak etkinliğin katılımcıları arasında üniversitelerden, sanayi odalarından, ticaret odalarından ve ya ihracatçı birliklerinden en az birinin katılımcı olarak yer alması şartı vardır.

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirlik Destek Programı

Üniversitelerin elinde bulunan ve özel sektörün ihtiyacı olan bilgi, teknoloji ve araştırma gibi materyalleri sektöre ürün veya sürece dönüştürülebilmesini destekler. Bu projeye katılmak için aranan tek şart sonuçlanan projenin ulusal alanda uygulanması şartıdır. Bu destek paketinin 1.000.000 TL üst sınırı bulunmaktadır.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı

Kobilerin teknoloji geliştirme, araştırma ve verimliliklerini üst düzeye çıkartmaları sayesinde daha yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler yaratmalarını desteklemek için oluşturulmuş bir programdır. TÜBİTAK bunu kobi olma şartı taşıyan tüm firmalara destek olmak için oluşturmuştur. Projelerin destekleme süresi en fazla 18 ay ile sınırlandırılmıştır ve her bir proje için üst sınır 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Bireysel girişimcilerin yenilik odaklı ve teknolojik fikirlerini hayata geçirilerek ülke ekonomisine istihdam yaratma amacıyla oluşturulan programdır. Bu programa dâhil olmak isteyen girişimcilerin üniversitelerin lisans programlarından mezun olmasına bir yıl varsa ve ya mezun olmalarının üzerinden 5 yıl geçmemişse başvuru yapabilmektedirler.

İlgili Yazılar

Mart 1, 2020

Tübitak Destekleri