Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Danışmanlığı

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması yasal zorunluluktur. Patlamadan Korunma Dokümanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. Bu yönetmelik çerçevesinde, işveren, 6.ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, yönetmeliğin ikinci fıkrasından belirtilmiş olan hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak zorundadır.
Patlamadan Korunma Dokümanı işin başlamasından önce hazırlanması gereken bir belgedir. İşin başlaması ile birlikte, iş organizasyonunda, yapılacak genişleme ve tadilatlarda tekrardan gözden geçirilmeli ve gerekli durumlarda güncellemeler yapılmalıdır. Patlama riski değerlendirmesi, dokümanları ve benzeri raporlar birlikte ele alınabilir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Neler İçermelidir?

Patlamadan Korunma Dokümanında;
• Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu
• “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önemler.
• İşyerinde EK-1’e göre sınıflandırılmış yerler.
• Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler
• Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmaz üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı
• İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak yer alır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Nasıl Hazırlanır?

Patlamadan Korunma Dokümanı iş sürecinin başlamasından önce hazırlanır. Faaliyet süresince meydana gelebilecek genişleme yâda değişikliklerde mevcut doküman üzerinde gerekli güncellemeler yapılmalıdır.
İş verenlerin öncelikli görevi patlama ortamının oluşmasının önlenmesidir. Şayet bu durum mümkün değilse ortamın tutuşmasının önlenmesi gerekmektedir. Son olarak, bütün bu olumsuzlukların yaşanması durumunda çalışanın bundan en az şekilde etkilenmesinin temin edilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri tedbirler faaliyet süresinde sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Patlamadan Korunma Dokümanı, hazırlanmasından risk değerlendirilmesinin önemi büyüktür. Bu kapsamda patlayıcı ortam oluşma riski, patlamanın oluşması muhtemel olan ortamda tutuşturucu kaynakların bulunup bulunmaması ve oranları göz önüne alınmalıdır.  Bu noktada işte yerinde kullanılan üretim tekniği ve üretim süreçleri de titizlikle incelenmelidir ve muhtemel bir patlamanın hangi boyutlarda olacağı ortaya konmalıdır. Bütün bu faktörler göz önüne alınarak, işe başlamadan önce Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması gerekmektedir.

İlgili Yazılar