Turquality Belgesi

Turquality Nedir?

Sınırların artık neredeyse kalktığı dünyamızda markalaşma büyük öneme sahiptir. Bu hem marka değerinizi hem de ülkemizin imajının yükselmesinde pozitif rol oynar. Bu program kapsamında firmaların yurtiçi ve yurtdışı tanıtım kampanyaları, fuar giderleri gibi faaliyetlerin desteklenmesi ve firmaların maddi yükünün hafifletilmesi hedeflenmiştir. Turquality kapsamında firmaların markalaşma adına yapacakları tüm harcamalar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede yurt dışındaki Türk Malı imajını bir basamak daha yukarı almak hedeflenmiştir. Böylece TURQUALITY, Devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası pazarda yer almak isteyen kuruluşları daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

Kimler Turquality Programına Katılabilir?

Turquality programına katılmak isteyen firmanın mutlaka Türkiye sınırları içerisinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Firmanın hedefleri, planlamaları ve iş planları eksiksiz olarak hazırlanmış olmalı ve iş planında belirteceği pazarda yarışabileceği en fazla 2 marka tescil edilmiş olmalıdır. Bu holdinglerde 6 markaya kadar çıkabilir.

Turquality Desteği Ne Kadardır?

Turquality desteği alan firmaların harcamalarında bir üst limit olmamakla birlikte tüm harcamaların %50 sine kadar destek verilmektedir. 5 yıllık süre zarfınca Turquality desteği kullanılabilir. 5 yılsonunda firma desteğe halen ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa tekrar destek için başvuru yapabilir. Bu süre de dolduktan sonra o marka için tekrar destek talebinde bulunulamaz. Toplam Turquality destek süresi 10 yılı geçememektedir.

Turquality Desteği Nasıl Alınır?

Turquality desteği almak için firmanın uygunluğu kontrol edilmektedir. Uygunluk kontrolü Ekonomi Bakanlığı adına yetkilendirilmiş 6 firma tarafından yapılmaktadır. Uygunluk kontrolü 3 ana bölümde ve 10 farklı alt bölümde gerçekleştirilir. Yapılan incelemeler sayesinde firmanın gelecek vaat edip etmeyeceği ortaya çıkartılır. Onaylanan firma Turquality desteği için başvuru yapabilecek duruma gelir.
Bu süreç sonrasında firma için ön inceleme sürecinin başlaması gerekmektedir. Bu uygunluk da alındıktan sonra firmanın aday değerlendirme çalışmaları başlar. Firma aday değerlendirme çalışmalarının başlaması için danışmanlık firmasına gerekli olan ücreti öder. Ödeme gerçekleştikten sonra danışmanlık firması tarafından denetleme raporu hazırlanır. Raporlar incelenerek olumlu ya da olumsuz olarak firmaya geri dönüş yapılır. Olumlu sonuçlanan başvurular bir Stratejik İş Planı hazırladıktan sonra Ekonomi Bakanlığına sunulur. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan başvurular bu işlemden sonra program dahilinde desteklerden yararlanmaya başlarlar.

İlgili Yazılar

Temmuz 12, 2020

Asbest Raporu